נשרפת = נשרפת her burning רוק חסך למאולפים ולמעולפים

qcbcr.divaveedemimbee.us